Kari-Anne Opsal valgt inn i EBL Executive Comittee

NBFs president, Kari-Anne Opsal, ble på dagens generalforsamling i EBL valgt inn i styret sammen med 11 andre delegater. Norsk Bridgeforbund gratulerer så mye, og ser veldig frem til å kunne være med på å påvirke fremtiden til europeisk bridge. 

Kari-Anne ønsker å åpne og demokratisere EBL, samt forsøke å legge til rette for bedre samarbeid mellom de ulike nasjonale forbundene. 

Det var også tre kandidater til ny president i EBL, og her måtte det to stemmerunder til. I den første stemmerunden fikk Jan Kamras og Yves Aubry begge to 45 stemmer, mot Marc de Pauws 32. I neste stemmerunde stod det da bare mellom Kamras og Aubry, og her trakk Jan Kamras det lengste strået med 70 stemmer. Jan er fra Sverige, men bor nå delvis også i Israel. Norsk Bridgeforbund gratulerer!

 
F.v. Jan Kamras, Kari-Anne Opsal og Jafet Olafsson. Bilde: Kristian Ellingsen

Kari-Anne Opsal valgt inn i EBL Executive Comittee